Menu

Cytat


Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tadeusz Kościuszko (1746 - 1817)
Egoista dobry sobie. Bilewicz Jerzy
De gustibus et coloribus non est disputandum - o upodobania i kolory nie należy się spierać.
Gdy jesteś jedyną kobietą w pokoju, jesteś warta milion dolarów. John Cray
Dobre wychowanie polega nie na tym, że nie oblejesz obrusa sosem, lecz na tym, że nie zauważysz, kiedy to zrobi ktoś inny. Antoni Pawłowicz Czechow (1860-1904)